minimum 5 znaków
pole opcjonalne, przykład: @username
co najmniej 6 znaków